Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Exkurzia v Technickom múzeu

Exkurzia v Technickom múzeu

14.11.2019 sme so žiakmi IX.B triedy prijali pozvanie do Slovenského technického múzea v Košiciach na Magneticko – múzejnú hodinku. Interaktívna hodinka bola zameraná na magnetizmus, magnetické javy, jednosmerný prúd a elektromagnetickú indukciu. Predviedli nám ukážku Oerstedovho pokusu z roku 1820, v ktorom vlastne dokázal, že magnetizmus a elektrický prúd spolu súvisia. Bol nám vysvetlený princíp elektromagnetickej brzdy. Videli sme jednosmerný motor z roku 1855, homopolárny motor, Jedlíkov motor, sériový motor a zároveň nám vysvetlili princíp fungovania týchto motorov. Mohli sme si vyskúšať magnetickú levitáciu a tiež rôzne pokusy s magnetmi. Nazreli sme trochu aj do budúcnosti ako využiť magnety v praxi aj pomocou mobilnej aplikácie. Bola to zaujímavá hodinka, bohatá na informácie a zážitky a určite sa ešte do Slovenského technického múzea vrátime.

Mgr. E. Görcsösová