Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Šarkaniáda v ŠKD

Šarkaniáda v ŠKD

Aj tento rok sa náš školský dvor zaplnil šarkanmi. Deti si vyrábali rôznych šarkanov v oddeleniach a v popoludňajších hodinách v ŠKD sme si s nimi ,,zašportovali“. Úsmev na tvárach detí a červené líčka je pre nás dospelých odmenou, ktorá nám pri takýchto akciách dáva zmysel. Už teraz sa tešíme na ďalší rok.

Erika Ontková, vychovávateľka ŠKD