Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Rés Cordis – Vec Srdca

Rés Cordis – Vec Srdca

Základná škola Staničná 13 je plná talentov. Tieto sa naplno prejavili v súťaži Rés Cordis – Vec srdca. Súťaž je zameraná na cudzie jazyky. 21. novembra 2019 prebehlo celoslovenské kolo na základe postupu z krajského finále, kde sme boli veľmi úspešní. Táto celoštátna súťaž sa uskutočnila v divadle v Spišskej Sobote. Predviedli sme sa v anglickej dráme ako i v prednese prózy.

Ako to celé dopadlo? Pani učiteľka Sláviková so žiakmi z 5.A, 5.D, 4.A a 4.B triedy obsadili obdivuhodné prvé miesto v kategórii anglická dráma s divadelnou hrou Marry Poppins.

Žiaci pani učiteľky Feckaninovej z 9.A a 8.D triedy sa umiestnili na úžasnom 2. mieste v kategórii anglická dráma s dielom Alice in Wonderland.

V kategórii ruská próza Sandra Feckaninová z 5.A triedy obsadila krásne druhé miesto pod vedením pani učiteľky Kralik.

V kategórii anglická próza sa Marek Feckanin z 3.A triedy umiestnil na krásnom treťom mieste pod vedením pani učiteľky Proksovej.

Ku gratulácii sa pripojila aj pani riaditeľka PaedDr. Eva Pillárová, ktorá v mene školy ako aj rady rodičov odovzdala žiakom sladkú odmenu. Víťazom srdečne blahoželáme. Naša škola môže byť na nich právom pyšná.

PaedDr. Feckaninová