Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Olympiáda v Aj – školské kolo

Olympiáda v Aj – školské kolo

Dňa 22.11.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v kategóriách 1A, 1B a 1C. Konkurencia bola veľmi silná a preto rozdiel bodov na prvých troch miestach bol minimálny. V kategórii 1 A sa na treťom mieste umiestnila žiačka 6. C triedy Mia Madliaková . Na druhom mieste skončila Alexandra Štullerová z triedy 7.A. A na krásnom prvom a zároveň postupovom mieste skončila jej spolužiačka Sofia Lévyová. V kategórii 1B na 3.mieste skončil žiak 9.D triedy Samuel Martončík, na 2. mieste žiak Michal Szabo z 9.B tiedy a na 1.mieste opäť Sofia Anna Meňnertová z triedy 8.D. V kategórii 1C na krajské kolo postupuje žiačka 9.A triedy Laura Rusnáková. Víťazkám srdečne gratulujeme a želáme im veľa úspechov v okresnom kole a krajskom kole.

Zuzana Moreau