Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Beseda o AIDS

Beseda o AIDS

Na našej škole sa už stalo tradíciou, že si každoročne pripomíname významné dni a udalosti. Výchovno-vzdelávací proces sa snažíme žiakom priblížiť hravou a zážitkovou formou. Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS (1.12.) našu školu navštívila MUDr. Jana Kollárová z RÚVZ v Košiciach, s ktorým spolupracujeme už dlhé roky. Svojou prednáškou a následne besedou objasnila problematiku HIV – AIDS žiakom 7.ročníka. Podľa reakcií žiakov a množstva otázok sa im beseda páčila bola pre nich poučná.

RNDr. Viera Petnuchová