Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Olympiáda vo FJ – školské kolo

Olympiáda vo FJ – školské kolo

V stredu 27.11.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku. Súťažiaci súťažili v dvoch kategóriách, 1A (5.,6., a 7.ročník) a 1B (8. a 9. ročník). Súčasťou súťaže bola písomná časť zameraná na lexiku, gramatiku a porozumenie písomného prejavu a ústna časť. V kategórii 1A sa na 3. mieste umiestnila Nina Andrejcová zo 7.D triedy, na druhom mieste skončil Bruno Čuha zo 6.B a kategóriu 1A vyhrala s prehľadom Alžbetka Haňová zo 7.B triedy. V kategórii 1B na treťom mieste skončil Samuel Martončík z 9.D triedy, na druhom mieste sa umiestnila Michaela Stupavská z 8.D triedy a víťazstvo v tejto kategórii si odniesla Sofia Anna Meňhertová z 8.D triedy. Víťazi oboch kategórii 1A a 1B a to Alžbeta Haňová a Sofia Anna Meňhertová nás budú reprezentovať na krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku. Srdečne im blahoželáme k víťazstvu v školskom kole a prajeme im veľa šťastia v kole krajskom.

Mgr. Eva Borošová