Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Planetárium 5.ročník

Planetárium 5.ročník

Uplynulý týždeň žiaci 5. ročníkov navštívili Planetárium v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Všetci piataci sa zúčastnili astroprogramu orientovaného na rozšírenie a doplnenie učiva o vesmíre. Žiaci si vypočuli prednášku o slnečnej sústave, orientácii na nočnej oblohe a súhviezdiach zvieratníka v úplnej tme osvetlenej len hviezdami. Tento program bol doplnený o zaujímavé mytologické príbehy hrdinov, ktorých obrazce môžeme nájsť na nočnej oblohe. Všetkým žiakom ďakujeme za ich aktivitu a vedomosti, ktoré preukázali počas prednášky.

Mgr. Stretavská, Mgr. Parimuchová