Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Chemické pokusy doma

Chemické pokusy doma

Aj napriek karanténe sa na hodinách chémie pokusov nevzdávame. Siedmaci v domácich podmienkach skúšali dokázať povrchové napätie vody a priebeh chemickej reakcie. A darilo sa im výborne. Posúďte sami…

RNDr. Andrea Sedláková