Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Hodiny Techniky na diaľku

Hodiny Techniky na diaľku

Život nám prináša stále nové výzvy. Aj počas krízy, ktorá zasiahla celý svet, sú učitelia a žiaci v neustálom spojení. Okrem matematiky, slovenčiny, fyziky, biológie… si žiaci od piateho až po deviate ročníky, na diaľku precvičovali aj svoje technické zručnosti.
Učitelia techniky svojim žiakom posielali na každú hodinu 5 – 6 návodov na výrobu veľkonočnej dekorácie a veľkonočných pozdravov. Žiaci si mohli vybrať z každej série vždy 1 výrobok podľa predlohy alebo vlastnej fantázie. Návody dostali aj na výrobu slimáčika ale aj hygienického rúška z rôznych materiálov. So svojím výrobkom sa odfotili a poslali učiteľom na ich vytvorené pracovné maily. Každý výrobok bol slovne hodnotený a hodnotenie bolo poslané žiakom a rodičom.
Žiaci nás veľmi milo prekvapili vlastnou fantáziou ale aj množstvom výrobkov, ktoré zhotovili. Mnohí nevyrobili iba 1 výrobok ale aj všetkých šesť zo zadania. Výrobky boli naozaj nádherné a stojí zato si ich pozrieť.

Za učiteľov techniky Ing. Jana Jakešová