Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

List pre moje JA v roku 2030

List pre moje JA v roku 2030

Napriek dištančnej výučbe sa naši žiaci zapojili do medzinárodnej súťaže v písaní esejí. Ich úlohou bolo napísať list pre svoje terajšie ja z roku 2030. Každý zo zúčastnených žiakov sa snažil byť čo najkreatívnejší a za svoju kreativitu získal aj certifikát. Všetky eseje sa poslali do Japonska, kde ich bude vyhodnocovať odborná porota. Výsledky sa dozvieme v októbri 2020. Všetkým držíme palce. Týmto by som sa chcela poďakovať:
Lucke Bodnárovej, Lucke Kleščovej, Martinovi Kočišovi, Sofii Anne Meňhertovej, Sofii Šedovičovej, Nine Karabinošovej, Katke Kaňukovej, Saške Kubíkovej a Miške Stupavskej z 8.D, Desiree Pohlyovej zo 7.B, Adamovi Marinčákovi z 5.A, Claudii Čelovskej, Veronike Hluchej, Lujze Hrabčákovej, Viktórii Kolpaskej a Samuelovi Rusinkovi zo 7.D, Dalme Mitríkovej z 8.C, Zoe Kolarčíkovej z 9.B, Sofii Törökovej zo 6.A a Sofii Lévyovej zo 7.A ako aj pani učiteľkám Darine Lopatníkovej, Márii Robovej a Lucii Vargovej, ktoré deti motivovali k napísaniu súťažných esejí.

Zuzana Moreau