Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Robotická liga

Robotická liga

Súťaž Robotická liga má svojich nadšencov už dlhé roky. Aj tento rok sa na stránke ligarobotika.sk objavili vo februári nové zadania. Náš tím Sovičky pracoval na krúžku Robolab nad prvými zadaniami, no mimoriadnou situáciou sa práca tímu zastavila. Patrik Majerníček, žiak 7.C triedy ale neváhal a snažil sa realizovať zadania naďalej sám.

Úlohou každého zadania bolo naprogramovať robota, aby splnil danú úlohu, zostaviť program, popísať riešenie, poslať fotky a natočiť video. Zapojilo sa 23 tímov z celého Slovenska a Sovičky sa tak umiestnili na krásnom 11. mieste. Úspešné tímy boli pozvané do Bratislavy 19.6.2020 na jednodňové sústredenie, kde prebiehalo Vyhodnotenie výsledkov súťaže a tvorivé dielne. Účastníci boli pozvaní do Národného centra robotiky s možnosťou vyrobiť si malé výrobky na 3D tlačiarni alebo laseri.

Týmto hlavne Patrikovi blahoželáme a želáme veľa úspechov v budúcej tvorivej činnosti.

Mgr. Lucia Jurková