Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Zážitkové hodiny biológie počas karantény

Zážitkové hodiny biológie počas karantény

Ani počas karantény sme nezaháľali a snažili sa žiakom učivo čo najlepšie názorne a zážitkovo sprístupniť aj na online hodinách z domu, mnohé pozorovania a pokusy si žiaci uskutočňovali aj sami doma …

RNDr. Viera Petnuchová