Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

2 % z daní

2 % z daní

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

Darovacie zmluvy a 2% za rok 2018:

Daňové priznanie FO A za rok 2019

Daňové priznanie FO B za rok 2019

Daňové priznanie PO A za rok 2019

Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019

Vyhlásenie za rok 2019

Darovacia zmluva finančná
Darovacia zmluva majetková

Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej organizácii:
Obchodné meno/názov: ZR Staničná
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 35549122
Adresa/sídlo: Staničná 1901/13, 040 01 Košice-Juh
Naša organizácia nemá SID, kolónku na SID nechávame prázdnu.

Školská jedáleň:

Prihláška na obed(doc)

Prihláška na obed(pdf)