Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Otvorenie šk.roka 2020/2021

Otvorenie šk.roka 2020/2021

Vážení rodičia, milí žiaci,

slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 02. septembra 2020 iným spôsobom ako obvykle z dôvodu preventívnych opatrení COVID 19. Dovoľte mi, aby som Vás informovala o jeho priebehu:

1. Žiaci sa nezhromažďujú na školskom dvore, vstupujú priamo do budovy školy v čase od 07,30 do 08,10 hod., kde všetci musia prejsť ranným filtrom podľa harmonogramu:

 • Hlavný vchod A pavilón – 5.- 7. ročník
  5. ročník  7,30- 7,45 hod.
  6. ročník  7,45- 8,00 hod.
  7. ročník 8,00- 8,10 hod.
 • Vchod cez telocvičňu A pavilón – 8. a 9. ročník
  8. ročník 7,45- 8,00 hod.
  9. ročník 8,00- 8,10 hod.
 • Hlavný vchod B pavilón – 2.- 4. ročník a prváci
  2. ročník 7,30- 7,45 hod.
  3. ročník 7,45- 8,00 hod.
  4. ročník 8,00- 8,10 hod.

2. Po rannom filtri sa žiaci  2.-9. ročníka presunú do svojich kmeňovým tried – povinné rúško.
3. Slávnostné otvorenie školského roku sa uskutoční o 08,15 hod. prostredníctvom školského rozhlasu pre žiakov 2.-9. ročníka.
4. Po príhovore ministra školstva nasleduje program v jednotlivých triedach- organizácia školského roka, školský poriadok pre žiakov, učebné pomôcky – do 10,00 hod.
5. Žiaci sa v dňoch od 02.09.-04.09.2020 neprezúvajú.
6. Školská jedáleň  bude mimo prevádzky.
7. Prevádzka ŠKD bude zabezpečená do 14,00 hod.

Prváci sa zhromaždia na školskom dvore o 08,30 hod., kde sa uskutoční slávnostné privítanie vedením školy.  Následne sa presunú s jedným zákonným zástupcom do svojich kmeňových tried. V prípade nepriaznivého počasia sa slávnostné privítanie prvákov  uskutoční v B pavilóne na 1. poschodí.

Program v triede:
– organizácia školského roka
– školský poriadok  pre žiakov
– učebné pomôcky
– a iné informácie triednych učiteliek

3.september 2020 – vyučovanie prebieha v kmeňových triedach s triednymi učiteľmi.
1.ročník do 10,40 hod.
2.-4. ročník do 11,40 hod.
5.-9. ročník do 12,35 hod.

4.september 2020 – vyučovanie prebieha podľa platného rozvrhu  hodín  na školský rok 2020/21

Činnosť ŠKD  03.09.2020 a 04.09.2020:  od 07,00 do 08,00 hod.  a  od 11,40 do 17,00 hod.

Viac informácií o úprave prevádzky školy  v súlade s preventívnymi opatreniami nájdete  v materiáli „Organizácia a podmienky  výchovy v školskom roku 2020/21“.

Príloha 3 – Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka (26.8.2020)

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v školskom roku 2020/2021

Príloha 4 – Vyhlásenie zákonného zástupcu (26.8.2020)