Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Prevádzka ŠKD

Prevádzka ŠKD

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že od zajtra t.j. 08.septembra 2020 bude ŠKD v prevádzke od 06:30 hod. V popoludňajších hodinách do 17:00 hod.

PaedDr. Eva Pillárová
riaditeľka školy