Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Deň finančnej gramotnosti

Deň finančnej gramotnosti

Na celom svete je 8.september považovaný za Deň finančnej gramotnosti, ktorého cieľom je pripomenúť si dôležitosť zručností v oblasti financií. My sme si tento deň pripomenuli vyučovacími hodinami, venovanými práve tejto problematike. Naplnili sme ich rôznymi aktivitami, realizovanými v jednotlivých triedach od druhého po štvrtý ročník.

Druháci sa oboznámili s tým, ako vyzerajú peniaze, ktoré používame, naučili sa vymenovať všetky hodnoty mincí, zistili, prečo je dôležité sporiť. Vypracovali pracovný list zameraný na sčítanie nasporených eur a odčítanie eur v rámci nákupov. Ďalej sa venovali obchodu. Nakupovali rôzne druhy tovaru (potraviny, hračky, školské pomôcky …) Žiaci dostali danú sumu eur, za ktorú mohli „nakupovať“. Naučili sa, za koľko eur nakúpili, čo koľko stálo a koľko im zostalo. Prakticky si svoje finančné zručnosti precvičili pri nápojovom automate. Pre niektorých to bola nová skúsenosť.

Tretiaci v 3.A si najprv prečítali rozprávku Ako starček menil. Rozprávali sa o výmennom obchode a potom sa naň aj zahrali. V 3.B a 3.C triede zas prebehla finančná olympiáda. Preverila vedomosti v tejto oblasti, ale aj schopnosti žiakov uplatniť sa v praktickom živote.

V 3. D sa venovali téme hodnoty peňazí, tomu, čo si môžeme kúpiť za 5, 10, 20 Eur, ďalej tomu, ako vyzerajú naše bankovky a mince, čo všetko sa nachádza na bankovkách, aké majú bankovky spoločné znaky. Žiaci vypracovali pracovný list, v ktorom deti kreslili most na zadnej časti bankoviek – spoločný znak bankoviek. 

Štvrtáci si prečítali príbeh o Zlatej rybke, zopakovali vedomosti o našej mene, povedali si, čo je to úver, úrok, ako fungujú pôžičky v bankách a aké sú riziká, počítali rôzne príklady zamerané na kupovanie, predávanie, platenie, ukázali si aj prácu s grafmi, rozprávali sa, aké výdavky a príjmy majú rodiny každý mesiac, koľko približne stoja rôzne veci v obchodoch a prečo sa ceny rovnakých tovarov odlišujú. Deň finančnej gramotnosti bol prvým, ale určite nie posledným dňom, kedy sa žiaci venovali téme peňazí. Počas celého roka plníme úlohy Národného štandardu FG. Aj takto chceme našich žiakov dobre pripraviť pre reálny život.

PaedDr. Briškárová