Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Dejiny Slovenska v 4.C

Dejiny Slovenska v 4.C

Učivo z dejín Slovenska, s ktorým sa žiaci 4.C oboznámili na hodinách vlastivedy, sme preniesli na papier počas výtvarnej výchovy. Spoznávate známe osobnosti? Svätopluk, Konštantín a Metod či Mária Terézia…práve ich portréty sa snažili žiaci  zobraziť. Nezabudli ani na detaily doby ako sú šperky, oblečenie, či typické pózy.

Mgr. Katarína Balážová