Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Vesmír v 4.C

Vesmír v 4.C

Momentálna situácia pandemického obdobia nám neumožňuje navštíviť planetárium, tak sme si v 4.C vytvorili vlastné. Na hodine prírodovedy sme si vytvárali súhvezdia pomocou špiliek a plastelíny. Tému vesmír sme osviežili aj nádhernými domácimi projektami slnečnej sústavy, za čo patrí vďaka aj našim rodičom a ostatným členom rodiny, ktorí pri realizácii pomáhali. Žiaci si tak pri prezentovaní upevnili vedomosti o vesmíre a slnečnej sústave.

Mgr. Katarína Balážová