Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Mandaly v 4.C

Mandaly v 4.C

Prepojenosť pracovného vyučovania s environmentálnou výchovou 4.C využila v peknom jesennom počasí zo začiatku školského roka, kde si žiaci pomocou poznávania prírodnín vytvárali prírodné mandaly. Počas telesnej výchovy si nazbierali potrebný materiál a na pracovnom vyučovaní prebehla realizácia. Spoluprácou v skupinách si utužovali kamarátske vzťahy v kolektíve, čo sa im aj podarilo, lebo výsledkom ich práce boli krásne mandaly.

Mgr. Katarína Balážová