Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Finančná gramotnosť v 4.C

Finančná gramotnosť v 4.C

Ako každý rok, aj tento školský rok sa žiaci 4.C počas hodín matematiky venovali finančnej gramotnosti. Venovali sme sa tentokrát nakupovaniu zdravých potravín. Zisťovali sme aj svoje schopnosti odhadnúť, čo všetko z ponuky si môžeme dovoliť kúpiť z našich našetrených peňazí a rozlišovali sme príjmy a výdaje. Praktické aktivity nás učia uplatňovať teóriu v praxi.

Mgr. Katarína Balážová