Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Minimaratón ŠKD

Minimaratón ŠKD

Tak ako každoročne v našom krásnom meste sa uskutočňuje MMM tak aj na našej škole sme si už dávnejšie založili túto tradíciu. Tento rok nám prialo aj počasie, bežalo sa nám o to príjemnejšie. Každá pani vychovávateľka so svojím oddelením sa na túto športovú akciu pripravovala zodpovedne. Či už prípravou trate, alebo výrobou medailí a diplomov. Najväčšiu radosť však mali naši prváci, ktorí sa s traťou popasovali prvý krát. Zaslúžene boli odmenení medailou a sladkú maškrtu dostal každý bežec. Blahoželáme všetkým športovcom a tešíme sa na ďalší ročník.

Romana Borošová