Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

ITAkadémia v chémii

ITAkadémia v chémii

Naša škola je už tretí rok zapojená do projektu IT akadémia –  Vzdelávanie pre 21. storočie.

Cieľom projektu je  vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

V rámci chémie sme tento školský rok 2020/2021 začali overovať inovatívne metodiky, ktoré sú zamerané predovšetkým na rozvoj bádateľských kompetencií žiakov základných škôl. Aj napriek tejto nepriaznivej situácii naši žiaci naďalej na online hodinách na metodikách pracujú.

Žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka už vypracovali tieto zadania :

  • Vyjadrenie zloženia roztokov
  • Atómy, molekuly, ióny
  • Oxidy v bežnom živote

Žiakom sa práca na zaujímavých úlohách, mobilných aplikáciách alebo videách veľmi páči a pochvaľujú si skupinovú prácu.

                                                                                                                                           RNDr. Andrea Sedláková