Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Týždeň prírodovedných predmetov – ako sme pracovali

Týždeň prírodovedných predmetov – ako sme pracovali

Počas tohto týždňa si panie učiteľky prírodovedných predmetov – p.uč.Sedláková , Kirešová, Parimuchová, Kaňuková, Vysopalová, Balová, Jenčušová a Petnuchová  pre žiakov pripravili mnohé aktivity, ktoré žiakom priblížili biológiu, chémiu, geografiu a fyziku hravou formou tak, že žiaci sa pri tom mnohému novému z daných predmetov naučili, zabavili sa, pochopili nové zákonitosti… Ukázali sme žiakom, že aj v domácich podmienkach, počas online hodín, či dištančného vzdelávania môže byť zábava nielen pre žiakov, ale aj rodičov – súdiac podľa ich pozitívnych ohlasov, z čoho máme veľkú radosť!

RNDr. Viera Petnuchová