Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

iBobor – celoslovenská súťaž

iBobor – celoslovenská súťaž

Od 13.11 do 23.11 sa na Slovensku konala informatická súťaž iBobor. Súťaž má len jedno kolo – celoslovenské, na ktorom sa naša škola pravidelne zúčastňuje. Tento rok nebol výnimkou, aj keď sme sa museli popasovať s prechodom na online formu. Decká zo zvládli úžasne a my učitelia sme dostali veľmi jednoduché riešenie prihlasovania cez portál Edupage. Sme radi, že máme aj veľa úspešných žiakov, ktorí si nájdu cestu k lepšej informatike.

Výsledky jednotlivých kategórií:
Drobci (2. a 3.ročník)
zúčastnilo sa: 49 žiakov
z toho úspešní: 26 žiakov

Bobríci (4. a 5.ročník)
zúčastnilo sa: 91 žiakov
z toho úspešní: 64 žiakov

Benjamíni (6. a 7.ročník)
zúčastnilo sa: 82 žiakov
z toho úspešní: 33 žiakov

Kadeti (8. a 9.ročník)
zúčastnilo sa: 103 žiakov
z toho úspešní: 41 žiakov

Všetkým blahoželáme a úspešným žiakom rozdáme zaslúžené diplomy – dúfajme že už osobne

Mgr. Blašková