Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Poďakovanie

Srdečne by sme sa chceli poďakovať rodičom a deťom, ktorí sa nezištne  zapojili do zbierky pre domovy dôchodcov,  do akcie s názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“.
Je neuveriteľné, že v priebehu jedného týždňa sme spolu vyzbierali  195 krabíc a k tomu ešte množstvo ďalších tašiek, z ktorých sme vytvorili nové „krabice lásky“.
Boli sme všetci veľmi milo prekvapení empatiou Vašich detí a samozrejme aj Vás, rodičov, ktorí ste v týchto neľahkých časoch nezabudli na tých najzraniteľnejších – našich starkých.

Chceli by sme Vám ešte raz vyjadriť úctu a vďaku a dúfame, že na tento dobrý skutok sú naše deti patrične hrdé a láska a porozumenie, ktoré prejavili teraz, ich budú sprevádzať aj naďalej. Ďakujeme.

Mgr. Jana Pindrochová, vychovávateľka ŠKD