Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

OK OSJaL v školskom roku 2020/2021

OK OSJaL v školskom roku 2020/2021

Napriek neštandardnej situácii a realizovanej forme súťaže sa žiačka 9.D triedy, Sofia Anna Meňhertová, odhodlane zapojila do OK súťaže Olympiáda SjaL.  Bol to už v poradí 13. ročník a na okresnom kole sa 27.11. 2020 zúčastnili víťazi školských kôl kategórie C (25 žiakov).  Organizátori prispôsobili formu súťaže  aktuálne platným protipandemickým opatreniam a súťažiaci ju absolvovali vo svojom domácom prostredí, čím sa výrazne odbúral ich stresový faktor.  Nevyhnutnou podmienkou súťaže  bol počítač s pripojením na internet, webkamera a  mobilný telefón s funkciou fotoaparátu. Vďaka zodpovednému prístupu a svedomitej príprave sa na výsledkovej listine okresného kola pri Sofiinom mene rozsvietilo 2. miesto.

 Mgr. S. Dankovičová