Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 8.12.2020 sa uskutočnila písomná časť školského kola olympiády v anglickom jazyku. Keďže tento školský rok je netradičný, ani 31. kolo olympiády nemohlo byť iné. Víťazi triednych kôl sa prihlásili prostredníctvom aplikácie ZOOM, kde potom online vypĺňali test. Chceli by sme sa im všetkým poďakovať, nakoľko boli veľmi disciplinovaní a splnili všetky mimoriadne podmienky. Členky odborných komisií potom túto písomnú časť vyhodnotili a do ústnej časti, ktorá sa konala 11.12.2020 sa prebojovalo 7 postupujúcich z každej kategórie. Tá bola realizovaná tiež cez ZOOM a vo veľkej konkurencii sú výsledky nasledovné: V kategórii 1A (5.-7.ročník) sa na 3.mieste umiestnila Romanka Rašiová zo 6.A s celkovým počtom bodov 60, na 2.mieste Tomáš Kolpaský zo 6.B, s celkovým počtom bodov 61.  a na krásnom a postupovom 1.mieste skončila Mia Madliaková zo 7.C s počtom bodov 65.

V kategórii 1B (8.-9.ročník) na 3. mieste skončila Lenka Ščerbáková z 9.B s so 64 bodmi. Na 2.miesteFilip Marcinko z 9.A so 66 bodmi a na 1.mieste, ktoré je zároveň postupovým skončila Sofia Meňhertová z 9.D so 67 bodmi. V kategórii 1C nás na krajskom kole bude reprezentovať Dominika Erin Schofield z 5.B. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a víťazkám želáme veľa štastia v okresnom a krajskom kole.

Na záver by som sa chcela poďakovať mojim perfektným kolegyniam,  Lucke Vargovej, Svetlane Mattovej, Márii Robovej, Darinke Lopatníkovej a Majke Feckaninovej,  ktoré toto mimoriadne školské kolo zvládli úplne perfektne.

Zuzana Moreau, vedúca PK AJ