Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo

Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo

Predvianočné obdobie je obdobím bilancovania, rekapitulácií, záverov, hodnotenia, či výsledkov. Rok 2020 sa blíži k svojmu záveru a určite naň nezabudneme…. Je poznačený obdobím  covidovej pandémie a dištančného vzdelávania.  Toto obdobie je zároveň aj prípravou na súťaže a olympiády.  Školské kolo ONJ sme taktiež organizovali dištančne a tešíme sa, že aj žiakom  sa páčilo. Pondelok, 14. december bol pre nás nemčinárov veľký deň.  Aj žiaci, aj učitelia boli  pripravení a počítalo sa so všetkým .  Online test  pripravili p.nemčinárky,  technicky  veľmi dobre pripravila  p. učiteľka V.Parimuchová, bol pre nás  všetkých,  veľkou skúškou.  Žiaci sa situácie zhostili veľmi dobre, na  úvod p.učiteľka  V.Parimuchová zadala pokyny a žiaci mohli pracovať. Posluch s porozumením, gramatický test, či čítanie s porozumením…. všetky úlohy  boli dôkladne pripravené a odskúšané.  Na správnosť, korektnosť a bezproblémovosť dohliadala vedúca predmetovej komisie p. učiteľka Z.Meltzerová.  Atmosféra bola veľmi pokojná, ale pracovná. Obidve katégorie mladších, aj starších žiakov pracovali veľmi pozorne a svedomito.

Školské kolo prebehlo bez problémov, žiaci  aj učitelia boli nadšení, že sme to spoločnými silami zvládli.

Všetkým žiakom patrí naše POĎAKOVANIE lebo  v tomto období je všetko oveľa náročnejšie!

VÍŤAZOM  GRATULUJEME!

….čo dodať na záver: bis bald und auf Wiedersehen bei der nächsten Runde!

Mgr.Z.Meltzerová, ved.PK CJ

Výsledky školského kola