Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Pytagoriáda 2020

Pytagoriáda 2020

Ako po iné roky, aj tento školský rok sa uskutočnila matematická súťaž Pytagoriáda, ktorej hlavným cieľom je podporiť a spopularizovať matematiku u žiakov. Prvýkrát sa pod tlakom pandémie konala aj formou online, a to prevažne na druhom stupni našej školy. Všetci prihlásení žiaci dostali svoj kód, pod ktorým súťažili.

Naši žiaci 3. a 4. ročníka sa zúčastnili matematickej súťaže v kategórii P3 a P4. Školského kola, ktoré sa uskutočnilo 9.12.2020  sa zúčastnilo 85 tretiakov a 79 štvrtákov. Súťažilo sa klasickou papierovou formou. Všetkých úspešných tretiakov bolo 34 a štvrtákov 24. Srdečne blahoželáme. V marci nás čaká okresné kolo. Našim reprezentantom budeme držať palce.
Najlepší riešitelia:
3. ročník:
1. Nina Adamkovičová 3. C
2. Zuzana Capeková 3. C
3. Nina Jalčová 3. C
4. ročník:
1. Peter Varga 4. A
2. František Gábor 4. A
3. Richard Koneval 4. A

Žiakov 5. ročníka (kategória P5) sa zúčastnilo 45, úspešných bolo 30 žiakov. V kategórii P6 súťažilo 32 a úspešných bolo 26 žiakov. Siedmakov si zasúťažilo 62, úspešných bolo 8 a ôsmaci sa zúčastnili v počte 44, z toho úspešných bolo 7. Všetkým úspešným gratulujeme a zúčastneným ďakujeme za ich snahu. Veríme, že sa v čo najväčšom počte stretneme aj na budúci rok.

Mgr. Balážová Katarína, Mgr. Zuzana Blašková