Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Výnimočná škola

Výnimočná škola

Nadácia ZSE vyhlásila v roku 2020 druhý ročník grantového programu Výnimočné školy, ktorého cieľom je zlepšenie kvality vzdelávania na Slovensku a posilnenie pozície Nadácie ZSE v oblasti vzdelávania. Program podporuje aktívnych a inovatívnych učiteľov, ktorí majú víziu ako zlepšiť podmienky výučby na školách. Do termínu uzávierky sa do programu zapojilo so svojimi nápadmi 292 učiteľov. Z predložených projektov sme vybrali aj niekoľko takých, ktoré sú zamerané na rozvíjanie dištančného vzdelávania a tvorbu materiálov pre online štúdium. Jedným z takých projektov je aj projekt Moderný a atraktívny výklad učiva biológie Soni Jenčušovej zo Základnej školy Staničná v Košiciach. Tešíme sa, že spoločnými silami pripravíme nový materiál na webstránku www.vyimocneskoly.sk, ktorú Nadácia ZSE vytvorila na jar 2020 a ktorý ponúka voľne dostupné učebné materiály určené pre učiteľov, rodičov aj žiakov.