Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Školské kolo olympiády z francúzskeho jazyka

Školské kolo olympiády z francúzskeho jazyka

Aj žiaci francúzskeho jazyka sa napriek sťaženým podmienkam dištančného vzdelávania zapojili do olympiády vo francúzskom jazyku. Svoje sily si zmerali v dvoch kategóriách, vypracovaním online testu.

V kategórii 1A sa na 3. mieste umiestnil Bruno Čuha zo 7.B triedy, 2. miesto obsadil Daniel Kuchta zo 7.C triedy a víťazom sa stal s počtom bodov 89 Adam Fabián zo 7.C triedy.

V druhej kategórii, 1B, si tri víťazné miesta podelili žiačky 9.D triedy. Na 3. mieste sa umiestnila Alexandra Kubíková, 2. miesto obsadila Sofia Anna Meňhertová a v kategórii súťažiacich 8. a 9. ročníka zvíťazila Michaela Stupavská s počtom bodov 92.

Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim veľmi pekne ďakujeme.

Pani učiteľky francúzskeho jazyka