Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Súťaž Ventures Books – vyhodnotenie

Súťaž Ventures Books – vyhodnotenie

Naša škola je plná talentov. Potvrdili to aj žiaci 3.A triedy, ktorí sa zapojili do súťaže vydavateľstva Ventures Books. Ich nadanie a nadšenie pre anglický jazyk ako aj výtvarné cítenie sa spojili v tomto úžasnom projekte. Cieľom bolo vymyslieť nevšedné topánky pre neštandardné situácie. Tieto kreatívne nápady vyhotovili vo forme šiestich krásnych rôznofarebných plagátov. Pripojili anglický opis daných topánok. Vydavateľstvo Ventures Books vyhodnotilo tieto plagáty a umiestnilo žiakov 3.A triedy zo ZŠ Staničnej 13 na krásne 2. miesto. Srdečne blahoželáme!

PaedDr. Mária Feckaninová