Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Európsky deň jazykov TRIČKO – súťaž

Európsky deň jazykov TRIČKO – súťaž

V tomto náročnom období dištančného vzdelávania sme si so žiakmi našli čas na činnosť veľmi kreatívnu a zaujímavú. Výučba cudzích jazykov je rozmanitá. V novembri, keď bola vyhlásená súťaž o T R I Č K O Európskeho dňa jazykov 2021 sme sa veľmi potešili. Aj takáto je výučba cudzích jazykov, prosto nápaditá, farebná a motivujúca. Žiaci druhého stupňa sa chopili iniciatívy a už počas prvých hodín vymýšľali, navrhovali, kreslili. Otázok bolo veľa, ale kritériá boli jasne dané a tak sa žiaci s veľkým nasadením pustili do práce.

Každý ročník to poňal po svojom, s príslovečnou vervou, farebnosťou, nápadom. Deadline bol stanovený na začiatok decembra.  Postupne odovzdané práce sme zbierali, triedili.  Vybrať  najzaujímavejšie návrhy bolo veľmi náročné. Každý z návrhov niečím zaujal, každý bol niečím osobitý.

Všetky odovzdané práce boli ohodnotené a všetkým zúčastneným žiakom patrí naša VĎAKA za nápad, za usilovnosť, za prácu!

Práce žiakov v prílohe postúpili do súťaže. Srdečne víťazom GRATULUJEME!….a držíme palce v medzinárodnej konkurencii 🙂

Mgr. Z.Meltzerová