Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Oznam pre rodičov – MŠVVaŠ

Oznam pre rodičov – MŠVVaŠ

Vážení rodičia,

MŠVVaŠ zverejnilo na svojej stránke informácie o pokračovaní dištančného vzdelávania a presune termínu návratu detí do škôl a tiež informáciu o rozhodnutí ministra školstva k termínom a ďalším podmienkam k procesu prijímania žiakov na stredné školy, ktoré nájdete na:

Pokračovanie dištančného vzdelávania

Rozhodnutie ministra školstva