Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku.

Obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku.

Obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku online ….NEUVERITEĽNÉ, NEZABUDNUTEĽNÉ, prvýkrát…… NETRADIČNE, v pohodlí domova, bez akýchkoľvek vonkajších vplyvov a stresu sme si vyskúšali online olympiádu v nemeckom jazyku. Po celom Slovensku v tento deň,  21. január, v rovnaký čas  o  9,00 hodine  zasadli všetci prihlásení súťažiaci k svojim počítačom a riešili zadané úlohy. Časový limit 40 minút plynul a súťažiaci postupne odpovedali na náročné úlohy. Posluch s porozumením, či čítanie s porozumením sú zručnosti, ktoré trénujeme počas hodín nemeckého jazyka, ….. no a nemožno zabudnúť ani na „dámu“ každého jazyka –gramatiku – gramatický test naozaj preverí skutočné vedomosti z jazyka.

Našu školu reprezentovali víťazi školského kola a všetci sa umiestnili veľmi pekne. Do krajského kola môžu však postúpiť len tí najlepší. V kategórii 1A sa umiestnil na I.mieste –Tobias Kuiž, VI.C a v kategórii 1B sa na II.mieste umiestnila Lenka Kúdelková, VIII.C. 

Srdečne gratulujeme a držíme palce v krajskom kole!

Herzlichen Glueckwuensch und viel Glueck bei der Regionalrunde!

Mgr. Z.Meltzerová, ved. PK CJ