Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Online učenie v 4.C a šikovní žiaci

Online učenie v 4.C a šikovní žiaci

Že v 4.C máme množtvo talentov, o tom svedčí aj tento príklad. Vo štvrtok 4.2.2021 som sa rozhodla predstaviť deťom aplikáciu kahoot na tvorbu interaktívnych testov. Našu Liliyu to tak zaujalo, že sa sama podujala na prípravu takéhoto testu. Spestrila nám takto výučbu hodiny prírodovedy. To, čo Lili dokázala ma neskutočne potešilo. Ako štvrtáčka vytvorila nielenže perfektný test, čo sa otázok týka (presne k preberanému učivu), ale sama povkladala, posťahovala množstvo obrázkov, ktoré do testu vložila a celý test nám prezentovala cez zdieľanie svojho mobilu v ZOOMe. A tu som sa pozastavila….no, mám sa čo učiť. Sama som tieto činnosti zvládla po rôznych konzultáciách s inými dospelými a táto šikovná štvrtáčka to dala sama. Klobúk dole, Lilka. Deťom sa taká hodina veľmi páčila a Liliya si užila mnoho pochvalných uznaní aj od svojich spolužiakov. Ďakujeme.

tr.uč. Katarína Balážová