Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Aktuálna informácia

Aktuálna informácia

Vážení rodičia,

na základe aktuálnej tlačovej konferencie MŠVVaŠ a odporúčaniu zriaďovateľa Vám  oznamujem,  že až do piatka 5. marca 2021 budú môcť všetci   žiaci  1 stupňa našej školy  pokračovať v prezenčnej výučbe za rovnakých podmienok, ako pri nástupe v pondelok 01. marca 2021. V prevádzke bude aj ŠKD a školská jedáleň.

PaedDr. Eva Pillárová, riaditeľka školy