Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Veselo v ŠKD

Veselo v ŠKD

V rámci prírodovedno – environmentálnej oblasti výchovy si deti z prvého oddelenia ŠKD vyrobili krásne hodiny v tvare rôznych zvierat. Na vlastnoručne vyrobených hodinách nám učenie ide jedna radosť. O zvieratkách sme sa dozvedeli z prezentácie aj veľa nového. Nakoniec  sme si získané  vedomosti preverili v zaujímavom kvíze. Teší nás, že aj takouto formou sa môžeme v našom školskom klube vzdelávať a zabávať sa.

p. Romana Borošová, vychovávateľka ŠKD