Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Čitateľská dielňa v 3.A

Čitateľská dielňa v 3.A

V mesiaci marci, mesiaci kníh, sme si v našej triede urobili netypickú hodinu čítania. Žiaci si mali priniesť svoje obľúbené knihy a vyznačiť v nich nejakú zaujímavú časť. Na to miesto sme do každej knihy vložili čistý papier. Knihy sme vyložili na lavicu a aktivita mohla začať. Každý žiak si mal postupne vziať do ruky každú z ponúkaných kníh. Prečítať si z nej jednu, dve vyznačené strany a na vložený papier napísať, ako sa mu ukážka, prípadne celá kniha páčila, čo si všimol a aké to bolo. Žiaci skutočne celú hodinu potichu a zaujato čítali, knihy si vymieňali, bolo vidno, že ich čítanie zaujalo. Na záver hodiny sme sa o knihách porozprávali a vybrali favorita.

Cieľom hodiny bolo aj takýmto spôsobom predstaviť žiakom pútavé dielka detskej literatúry, a to tým najlepším spôsobom, prostredníctvom odporúčania ich rovesníkov. Veď to, čo sa páčilo Miškovi, bude určite zaujímavé i pre Kubka a ostatných.

J. Briškárová, triedna učiteľka 3.A