Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Marec mesiac knihy v ŠKD

Marec mesiac knihy v ŠKD

Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s mesiacom knihy. Ako sme si aspoň začiatok mesiaca kníh pripomenuli so žiakmi v ŠKD? Počas voľných chvíľ sme mali možnosť čítať si svoje obľúbené knihy a podeliť sa o ich príbehy s ostatnými spolužiakmi. Po rozhovoroch a hlasnom čítaní rozprávkových príbehov, si deti mohli sami vyskúšať výrobu záložiek, ktorú použijú vo svojich obľúbených knihách.

Pre potešenie detí aj rodičov, Vám ponúkame na vzhliadnutie niekoľko našich výrobkov a ich tvorcov.

Mgr. Iveta Hlebová, vychovávateľka ŠKD