Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Apríl v 1.A

Apríl v 1.A

Po návrate do školy sme popri opakovaniu a učeniu nových vecí zvládli aj rôznorodé aktivity. Ani v ťažkých časoch sme nezabudli na výchovu k hudbe, ktorá je súčasťou rozvoja osobnosti žiakov. Počúvanie skladby – Vivaldi Štyri ročné obdobia, Jar sme prepojili so slovným, ale aj výtvarným vyjadrením počutého.

Pri príležitosti mesiaca lesov, sme tvorili skupinový projekt, v ktorom žiaci vyjadrovali svoj pohľad na lesné spoločenstvo. Žiaci si vyskúšali tvoriť projekt aj individuálne na tému: Moje obľúbené zvieratko.

Okrem iného, dňa 22. apríla sme v triede oslávili Deň Zeme formou tematického vyučovania.

V posledných dňoch mesiaca k nám dorazili knihy od Martinusu, za ktoré sme vďační. Veríme, že aj vďaka týmto knihám podporíme pozitívny vzťah k čítaniu a z našej triedy sa stane spoločenstvo, ktoré rado číta. Nezabúdajme na základné práva čitateľa a zároveň na zmysel čítania.