Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Slávik alebo Ľudová pieseň u nás doma.

Slávik alebo Ľudová pieseň u nás doma.

V mesiaci apríli sa na našej škole konala súťaž v speve ľudových piesní. Nazvali sme ju Ľudová pieseň u nás doma, pretože sa skutočne do veľkej miery odohrávala v domácnostiach našich žiakov. Žiaci, mladí speváci, nahrali doma videá so svojimi vystúpeniami. Porota v zložení p. uč. Sarnovská, p. uč. Švider a p. uč. Briškárová potom vybrala tých najlepších spevákov a udelila diplomy a ceny. Mali sme veľkú radosť, že nám do súťaže prišlo 23 rôznorodých nahrávok. Oceňujeme aj to, že ste sa na nahrávanie príhodne „ľudovo“ obliekli. Ďakujeme hlavne rodičom, ktorí príprave na našu súťaž venovali svoj čas a pozornosť. A tu sú výsledky:

1. kategória:

1. miesto – Alena Capeková, 1.A

2. miesto  – Laura Lyčková, 1.C

3. miesto – Katarína Komarová, 1.C

2. kategória:

1. miesto – Tamara Hennelová, 4.C

2. miesto – Paulína Ďulová, 4.B a Zuzana Capeková, 3.C

 3. miesto – Vanda Hodinová, 3.D a Max Piro, 4.C

Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom blahoželáme!

J. Briškárová