Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Hurá na kolobežky

Hurá na kolobežky

V dňoch od 29. apríla do 7. mája sme pre deti zo školského klubu pripravili zábavné popoludnie: „Hurá na kolobežky“. Všetko prebehlo podľa platných protiepidemiologických pravidiel a zhovievavosti počasia. Môžeme skonštatovať, že akcia splnila svoj účel a deti sa zabavili na akčnom koberci, s interaktívnym „kolesom šťastia“, ale aj pri súťažiach na stanovištiach s kolobežkami. Odmenou nám boli červené líčka a krásne zážitky.

PhDr. Jana Sapolová a  Mgr. Veronika Špišaková Revická, vychovávateľky ŠKD