Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Spomienka na veľkú osobnosť

Spomienka na veľkú osobnosť

slovenského národa, na velikána slovenských dejín Milana Rastislava Štefánika

V stredu 5.5. 2021, deň po pietnej spomienke na M. R. Štefánika v Košiciach si aj naši deviataci sprítomnili spomienkou život a veľké dielo tejto významnej osobnosti.

Na našej škole sme privítali na besede Dr. Miroslava Musila, Phd., diplomata, spisovateľa, autora knihy M.R.Štefánik a vznik ČSR.

Hodina plná informácii, ktoré priniesli ucelený obraz o živote a význame M. R .Štefánika, o osobnosti ,  ktorá stála pri zrode prvej ČSR, kedy pre Slovákov  prispel k slobode v podobe vymanenia sa z útlaku Maďarov a zároveň nový štát, ako vyústenie jeho snáh počas celej prvej svetovej vojny.

Osobnosť, ktorej odkaz pracovitosti a lásky k vlasti je navždy príkladom pre každú generáciu.

„Veriť, milovať, pracovať“ – za všetko hovoriace krédo …

Beseda s autorom knihy, Dr. Musilom bola zážitkom pre našich deviatakov, ktorí sa tešia zároveň na kvíz o M. R. Štefánikovi, po ktorom víťaz získa danú knihu aj s venovaním autora.

Poďakovanie patrí aj  poslancovi mesta Košice, pánovi Ing. Vladislavovi Stankovi, MBA, LLM, ktorí nám túto besedu sprostredkoval. Ďakujeme!

Mgr. Lýdia Schmidtová