Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Deň mlieka

Deň mlieka

Svetový deň mlieka si na našej škole každoročne pripomíname rôznymi aktivitami v spolupráci s pani vedúcou školskej jedálne Mgr. Máriou Lackovou. Nebolo tomu inak ani v tomto roku.  Zamerali sme sa nielen na význam mlieka, jeho zloženie, spôsob spracovania, ale aj na našich najznámejších dodávateľov na Slovensku a pre našu školu. Svoje vedomosti a poznatky si žiaci vybraných tried mohli preveriť krátkym kvízom – najúspešnejších riešiteľov sme odmenili sponzorskými darmi Magistrátu mesta Košice, ale ani ostatní žiaci neboli ukrátení a pani vedúca školskej jedálne im pripravila zdravé maškrty. Odmenou pre nás organizátorov boli vysmiate detské tváre…

RNDr. Viera Petnuchová, Mgr. Mária Lacková