Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Jazykový kvet

Jazykový kvet

Jazykový kvet je súťaž s dlhodobou tradíciou, zameraná na rozvíjanie a podporu žiakov v oblasti cudzích jazykov. Zapojení žiaci sa prezentujú v prednese prózy, poézie a dramatickej tvorbe. Tento školský rok, tak ako aj po iné roky, sa do tejto súťaže zapojili aj žiaci našej školy. Kvôli súčasnej situácii táto súťaž prebehla dištančnou formou. Žiaci natočili video, ktoré vyhodnotila porota Jazykového kvetu.

Úspešne sa prebojovali semifinálovým kolom a postúpili do krajského finále.

Žiačky 4.B a 4.C Tamara Henelová, Ester Levčíková, Paulína Ďulová, Nina Kováčiková, Eliška Samčíková a Rebeka Sorokáčová pod vedením pani učiteľky Proksovej a Mgr. Lenky Kalafusovej očarili porotu svojou drámou s názvom Annie. Získali prvé miesto a postúpili na celoslovenské kolo.

Marek Vranec z 3.A triedy a Lucia Bodnárová z 9.D triedy pod vedením pani učiteľky Feckaninovej súťažili v prednese prózy. Porota im za krásny prejav udelila druhé miesto v krajskom finále.

Pani riaditeľka PaedDr. Eva Pillárová víťazom odovzdala diplomy, vecné ceny a zároveň ich odmenila sladkými odmenami. Víťazom srdečne blahoželáme.

PaedDr. Mária Feckaninová