Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Výsledky:

1. kategória Poézia

1. miesto Klára Krajňáková III.B

2. miesto Mária Šalátová III.B

2. miesto Lucia Husivargová IV.B

3. miesto Zara Emília Abrányi II.C

3. miesto Juraj Ferenčík III.B

3. miesto Soňa Sára Kobyľanová III.C

3. miesto Marek Vranec III.A

1. kategória Próza

1. miesto Ester Levčíková IV.C

2. miesto Lenka Majerčáková IV.B

2. miesto Samuel Štofan III.B

3. miesto Dominika Majerčáková III.C

3. miesto Michaela Luna Rivera III.B

3. miesto Max Píro IV.C

2. kategória Poézia

1. miesto Richard Godina V.C

2. miesto Barbora Sitárová VI.B

3. miesto Rebeka Rusková V.B

  2. kategória Próza

1.miesto Tobias Groma V.B

2. miesto Sarah Nelly Švedová VI.A

3. miesto Filipo Sedrik Ďurech V.A

  3. kategória Poézia  

1. miesto Sára Štofanová VII.B

2. miesto Viktória Sarnovská VII.C

    3. kategória Próza

1. miesto Šimon Tarjányi VII.B

2. miesto Alexandra Kubíková IX.D

2. miesto Ema Peleyová VII.C

3. miesto Vladimír Fecko VII.B

3. miesto Zuzana Majerčáková VII.B