Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

26.september – Európsky deň jazykov

26.september – Európsky deň jazykov

Viete, že Európska Únia má 24 úradných jazykov? Koľkými z nich sa dokážeš dorozumieť? Možno ovládaš aj jazyk, ktorým sa rozpráva aj na iných kontinentoch. Je až neuveriteľné, že vo svete sa používa až okolo 7 000 jazykov.

Vynikajúcou príležitosťou spoznať iné jazyky, ale aj kultúru krajín, v ktorých sa používajú, je Európsky deň jazykov, ktorý si každoročne pripomíname 26.septembra. V tento deň majú žiaci príležitosť spoznať rôzne jazyky, objaviť ich spoločné znaky, nájsť medzi nimi rozdiely, či niektoré ich osobitosti. Jedným z cieľov tohto dňa je podporovať výučbu cudzích jazykov. O to sa snažíme aj my, v ZŠ Staničná, kde si naši žiaci zlepšujú komunikáciu až v štyroch cudzích jazykoch.

V týždni 27.09.-1.10.2021 sme na vyučovacích hodinách anglického jazyka diskutovali so žiakmi o príležitostiach, ktoré im štúdium angličtiny, ale aj iných cudzích jazykov, poskytuje. V mnohom mali pravdu. Tak, ako anglický jazykovedec Frank Smith keď povedal, že jeden jazyk nás nasmeruje na našu životnú cestu. Dva jazyky nám na tejto ceste otvoria všetky dvere. 

Jazykovú rôznorodosť sme si počas týchto dní pripomenuli prostredníctvom zaujímavých aktivít – súťaží, kvízov, rolových hier, projektov a ich prezentácií. Naši najmenší si vytvárali kalendáre v piatich cudzích jazykoch, zahrali si scénky so šťastnými ponožkami, vytvorili viacjazyčný slovník, či cudzojazyčné komiksy. Štvrtáci napísali svojim rovesníkom v Španielsku osobné listy.

Žiaci druhého stupňa spoznávali nielen európske krajiny, ale objavovali aj jazyky krajín iných kontinentov, aby tak obohatili hodiny angličtiny o niektoré spomedzi 7000 jazykov sveta. Výsledky svojho bádania nám predstavili v pútavých prezentáciách, či výtvarne pôsobivých plagátoch. Mnohí z nich sa zapojili do súťaží vyhlásených pri príležitosti Európskeho dňa jazykov a výtvarne znázornili svet jazykov okolo nás. Našli sa aj takí, ktorých zaujala súťaž o dizajn trička k Európskemu dňu jazykov, ale aj tí, ktorí zvečnili svoje myšlienky o dôležitosti učenia sa jazykov vo svojich vlastných textoch, či videách. Mnohí žiaci si zasúťažili v online hre lingvakvíz. Možno sa na niektorých z nich usmeje šťastie a  dostanú sa medzi výhercov vecných cien. Všetkým, ktorí sa zapojili do akejkoľvek súťaže, držíme palce.

Nezáleží na forme, akou sme si dôležitosť jazykového vzdelávania pripomenuli, dôležité je, že sme sa počas týchto aktivít cítili príjemne, spoznali sme iné kultúry, jazyky a pochopili, že ak s niekým hovoríš jazykom, ktorému rozumie, prihováraš sa jeho hlave.  Ak s ním hovoríš jeho vlastným jazykom, prihováraš sa jeho srdcu. Tieto slová vyslovil Nelson Mandela, nositeľ Nobelovej ceny za mier a bývalý juhoafrický prezident. Aj v dnešnej dobe sú stále aktuálne. Nech sú pre nás povzbudením k tomu, aby bolo pre nás učenie sa akéhokoľvek cudzieho jazyka príjemne a užitočne strávenou chvíľou 🙂

Mgr. D.Lopatníková