Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Európsky Deň jazykov

Európsky Deň jazykov

Mesiac september sa na základných a stredných školách ako obyčajne ukončuje krásnymi aktivitami, ktoré sa organizujú v rámci Európskeho dňa cudzích jazykov, ktorý pripadá na 26. september. 

Aj žiaci našej školy sa v rámci hodín ruského jazyka zapojili do aktivít, kde si na vlastnej koži vyskúšali prvky starobylej ruskej kultúry a zároveň mali možnosť rozvíjať svoje estetické cítenie pri tvorbe výtvarných prác.

Žiaci 9. ročníka si vyskúšali klasické ruské pitie čaju, tzv. „чаепитие“ z originálneho ruského samovaru, ktorého jediným moderným prvkom je to, že bez elektrickej energie by sme zostali smädní J Žiaci si vyskúšali spôsob, ako Rusi v minulosti pili čaj – vložili si kocku cukru na jazyk a pomalým pitím čaju ju roztápali.

So žiakmi 7. ročníka sme sa zapojili do aktivity „Jazyky okolo nás“ – „Языки около нас“, kde úlohou žiakov bolo výtvarne spracovať danú tematiku. Musíme zhodnotiť, že spod ich štetcov, farbičiek či voskoviek vznikli úžasné diela, ktoré si budú môcť žiaci našej školy obzrieť aj v jej priestoroch.

Aj na základe týchto aktivít sme si opäť uvedomili, aké nezastupiteľné miesto má v našich životoch jazyk, a to ako materinský, tak aj každý cudzí, ktorý ovládame. A, samozrejme, posunuli sme našu lásku k ruštine opäť o stupienok vyššie.

Mgr. Eva Sabolová