Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Záložka do knihy spája školy

Záložka do knihy spája školy

Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní bol témou 12. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy, ktorú pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne. Aj naša škola sa zapojila a v spolupráci s učiteľmi slovenského jazyka, technickej a výtvarnej výchovy sa deti podelili o svoje čitateľské zážitky, prečítané knihy a príbehy a vytvorili krásne záložky. Tie posielame našej partnerskej škole z projektu – ZŠ Gorazdova 2 v Púchove. Súčasťou čitateľských aktivít na našej škole sú aj triedne knižnice, podujatia v školskej knižnici, prednesy či dramatizácie, v ktorých naši žiaci dosahujú úspechy aj na regionálnej, krajskej či celoslovenskej úrovni. Všetkým zapojeným do projektu veľmi pekne ďakujeme a pozývame pozrieť si priložené fotografie.

Mgr. Dominika Čechová